10.04.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła 20 uchwał. Przyjęto między innymi uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta, stwierdzenia ważności wyborów do rad dzielnic oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zabrze, dotyczących wejścia Miasta Zabrze do tworzonego związku metropolitalnego.

   >>czytaj więcej<<

 

30.03.2017 Sesja Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta po raz kolejny zajmowała się spółką Górnik Zabrze S.S.A. Miasto udzieliło pożyczki w wysokości 4.536.500 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji z 2015 roku. To typowa spirala zobowiązań polegająca na zaciąganiu nowych pożyczek na spłatę poprzednich. Górnik Zabrze istnieje tylko dzięki wydawaniu i marnowaniu na jego utrzymanie setek milionów z pieniędzy obywateli. Użyte przeze mnie sformułowanie „setek milionów” to nie przenośnia tylko rzeczywistość - do tej pory wsparcie miasta osiągnęło kwotę 123 mln zł, a straty spółki z lat ubiegłych przekraczają 100 mln zł.

 >>czytaj więcej<<