O mnie


 

Jestem absolwentem Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia magisterskie ukończyłem z oceną bardzo dobrą i nagrodą II stopnia Rektora Politechniki Śląskiej Omnium Studiosorum Optimo przyznawaną absolwentom za najlepsze wyniki w nauce.

 

Przewód doktorski przeprowadziłem na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki,  praca ta została wyróżniona przez radę Wydziału, a także nagrodzona przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 2009.

 

Jestem członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz projektowania i kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych.

 

Zawodowo spełniam się pracując jako Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej oraz ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2008-2014 oraz na lata 2014-2020. Jestem także wykładowcą akademickim w zakresie ochrony zabytków, rewitalizacji, planowania przestrzennego i projektowania architektonicznego oraz autorem wielu publikacji z zakresu ochrony i konserwacji zabytków. Dzięki tej pracy mogę wykorzystywać swoją wiedzę do ochrony naszego dziedzictwa kulturowego.

 

Jestem również członkiem zarządu i jednym z członków założycieli Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - organizacji zrzeszającej specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją zabytków, działających na rzecz dobra wspólnego, jakim jest dziedzictwo kulturowe.

 

Od roku 2006 pełnię funkcję radnego Rady Miejskiej w Zabrzu. Jestem członkiem Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Wsłuchując się w głosy mieszkańców staram się pomagać rozwiązywać lokalne problemy, składam interpelację, zadaje pytania.

 

Praca Radnego to nie tylko posiedzenia na sali sesyjnej, dlatego czynnie włączam się w przeróżne inicjatywy lokalnych środowisk, na bieżąco współpracuję z Radami Dzielnicowymi, byłem współorganizatorem corocznego konkursu rysunkowego dla przedszkolaków i dzieci najmłodszych klas szkoły podstawowej, udzielam się również podczas corocznych kwest na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

 

Przez wiele lat zajmowałem się promowaniem wychowania fizycznego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez krzewienie sztuk walki w tym Yoshinkan Aikido. Prowadziłem zajęcia sportowe w Zabrzu, Katowicach, Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Kierowałem również sekcją Aikido w Zabrzu.

  

Interesuję się architekturą, sztuką, samorządem terytorialnym, prawem i nowoczesnymi technologiami. Jestem szczęśliwym mężem Magdaleny oraz ojcem Julii, Marii i Hanny. Czas wolny spędzam z moją Rodziną. Wspólnie, chodzimy po górach i odwiedzamy malownicze zakątki naszego regionu.

 

Galeria zdjęć


 

11.05.2010 Warszawa - wręczenie nagrody 

w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 2009 za moją pracę doktorską "Architektoniczne dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju Zabrza"

 

Wiceminister Piotr Żuchowski - Generalny Konserwator Zabytków Jerzy Jasieńko Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Zamek Królewski w Warszawie sala koncertowa

 

19.06.2009 Wręczenie dyplomów

 

 

 

     

 

25.02.2009 Obrona mojego doktoratu

 

 

 

 

 

 

                               
     
     

galeria jesienna

las doniczek

sadzenie drzew

kwesta na  

cmentarzu

 

wiosna

   
      fot. Szymon Rendchen

 

I Forum Dziedzictwa Kulturowego w Zabrzu

zabytkowa sala

przedstawienie

wykład

 

"Moja ulubiona postać z bajki" - konkurs dla dzieci

laureaci konkursu

wręczenie nagród

wręczenie nagród

kukiełki

mała część rysunków

kot w butach i inni

kopciuszek

wybór był ciężki

dyskusja

 

przyjaciele, narty i salsa - zima 2007

lekcja salsy

karczma w górach

herbaciarnia

to ja :)

na nartach

na nartach cd.

a to my

w mniejszym składzie

 

galeria

podczas pracy

Maciej Kuroń

architektura

Elżbieta Dzikowska

 

aikido to moja pasja

aikido dla najmłodszych

seminarium aikido

kurs samoobrony    dla kobiet

Waldemar Legień

 

po pracy

Tatry IV.2006 r.

Batyk VII.2006 r.

Maciejów II.2005 r.

Tatry IV.2006 r.

Tatry VI.2006 r.

Krokusy w Tatrach

 

 

copyright Łukasz Urbańczyk