Przeglądy techniczne budynków


 

Okresowe przeglądy techniczne są obowiązkowe. Mają one za zadanie określenie stanu technicznego budynku i jego części oraz wskazanie elementów, które na skutek zużycia naturalnego czy uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla obiektu lub jego użytkowników. Regularne przeglądy techniczne budynków niezależnie od ich wieku pozwalają zmniejszyć do minimum ryzyko wypadku czy katastrofy budowlanej.

 

Zużycie materiałów jest naturalne, ale ważna jest ocena czy obecny stan techniczny nie powoduje zagrożenia. Kontroli podlegają zarówno stałe elementy konstrukcji, jak również instalacje gazowe, sanitarne, grzewcze i elektryczne, układy wentylacji, przewody kominowe, uziemienia oraz różnego rodzaju systemy zabezpieczające.

 

Pięcioletni przegląd techniczny budynków

Najważniejszy jest przegląd pięcioletni, którego obszar jest najszerszy. Obejmuje sprawdzenie stanu zarówno samego budynku, jak i ocenę jego otoczenia, natomiast raport końcowy zawiera szereg wskazań i zaleceń dotyczących dalszego postępowania, remontów i konserwacji, mających na celu przywrócenie budowli należytej kondycji i zagwarantowanie bezpieczeństwa jej użytkownikom.

 

Roczny przegląd techniczny budynków

Nie mniej istotny jest roczny przegląd techniczny budynku - jego elementy często związane są z wnioskami zawartymi w raporcie z przeglądu pięcioletniego, a ponadto obejmują obowiązkowo sprawdzenie stanu instalacji gazowych oraz kominów wentylacyjnych, jak również wszystkich elementów szczególnie podatnych na działanie czynników atmosferycznych.

 

Półroczny przegląd techniczny budynków

Ostatnim powszechnym typem kontroli jest półroczny przegląd techniczny budynku. Obowiązkiem tym objęci są administratorzy obiektów, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 metrów kwadratowych (lub 1000 metrów kwadratowych powierzchni dachu). Taki przegląd wykonuje się przed upływem maja oraz przed upływem listopada.

 

Podsumowanie

Każda kontrola przeprowadzana jest w zgodzie z wytycznymi i kończy się przekazaniem szczegółowego raportu. Prawo budowlane jasno precyzuje maksymalne odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi przeglądami, a także kompetencje i obowiązki kontrolerów. Ci także nie biorą się z przypadku - to odpowiedzialni specjaliści z doświadczeniem i uprawnieniami, dzięki czemu ich ocena jest rzetelna i nie pozostawia wątpliwości. A to istotne, bo przegląd techniczny budynków nie powinien być tylko obowiązkiem wynikającym z przepisów, ale dowodem odpowiedzialności zarządcy budynku za bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników obiektu.

 

Zapraszam do zapoznania się z działem realizacje.

 

 

 

 

copyright Łukasz Urbańczyk