Renowacja i rewitalizacja zabytków


 

Zabytki i sztuka to świadectwa minionej epoki, nawarstwień i zmian kulturowych. Ochrona zabytków, polega na nieustannym uświadamianiu społeczeństwa o historycznej wartości poszczególnych obiektów, enklaw czy dzielnic, oraz działaniom pozwalającym na ich zachowanie w dobrej kondycji dla kolejnych pokoleń. Działania takie kreują również pozytywny wizerunek miasta, postrzegany zarówno przez mieszkańców jak i turystów.

 

Jednak podstawowym i niezbędnym warunkiem utrzymania obiektów zabytkowych w odpowiednim stanie technicznym jest zagospodarowanie i wykorzystanie takiego obiektu pod określone funkcje. Bardzo często pierwotny sposób użytkowania zabytkowych obiektów przestaje być potrzebny i użyteczny. Obiekty tracą swoich użytkowników, są opustoszałe, niszczeją poprzez brak bieżących remontów, dewastacje i kradzieże. Jedynym ratunkiem jest zaadoptowanie takiego obiektu pod nowe funkcje użytkowe.

 

Wykonując projekty architektoniczne adaptacji zabytkowej zabudowy pod nowe funkcje niezbędna jest nie tylko wiedza projektowa i umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów konserwatorskich, ale także szczegółowa znajomość stosowanych przed wiekami historycznych konstrukcji i rozwiązań budowlanych oraz wiedza jaki jest wpływ tych rozwiązań na obecny stan techniczny budynku. Jako konserwator zabytków na co dzień na budowie staram się rozwiązywać  problemy występujące przy realizacji projektów wykonywanych przez projektantów nie mających świadomości zagrożeń występujących w starej zabudowie. Niestety interwencje podczas realizacji zwiększają koszty inwestycji i niejednokrotnie powodują konieczność rozbiórek już wykonanych częściowo prac, zmiany technologii lub projektu i ponownego wykonywania robót. W wielu przypadkach zatrudnienie na etapie projektowania osoby posiadającej odpowiednią wiedzę o historycznej zabudowie pozwoliłoby uniknąć takich perturbacji.

 

Jestem członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w obiektach zabytkowych.

 

Zapraszam do współpracy przy renowacji i rewitalizacji zabytków zarówno w zakresie projektowania jak i nadzorowania wykonywanych prac budowlanych jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

 

Zapraszam do zapoznania się z działem realizacje.

 

 

 

 

copyright Łukasz Urbańczyk